8 simptoma kvarova zbog kojih Vaš automobil gubi snagu kada ubrzavate!

Motor automobila je jako komplikovana i složena stvar. Zato je je veoma bitno redovno i kvalitetno održavanje. Ako vaš automobil gubi snagu dok vozite, ovo bi mogli da budu neki od simptoma.

Filter goriva je zaprljan

Ovaj filter ima zadatak da filtrira gorivo pre nego što dođe do motora i komore za sagorevanje. Ako se filter goriva začepi i gorivo ne stiže u dovoljnoj količini do komore za sagorevanje, onda motor neće imati dobar rad. Ako je ovo slučaj, imaćete osećaj kao da gubite snagu kada ubrzavate.

Filter vazduha je zaprljan

Motoru je potreban čist vazduh kako bi radio kako treba. Prašina i druge čestice mogu da oštete vitalne delove za sagorevanje. Zato je važno da vazduh koji ulazi u sistem uvek bude čist. Redovno menjajte filter vazduha na svakom malom servisu.

Katalizator ili DPF filter je zapušen

Izduvni sistem uklanja sve nepotrebne i štetne gasove iz motora. U slučaju da se na putu nađe neka prepreka, kao što je zapušen katalizator ili DPF filter motor će izgubiti snagu, a u slučaju velike količine zaprljanosti i zapušenja neće moći ni da startujete motor. U ovom slučaju kompjuter upali žutu signalnu lampicu.

Protokomer senzor protoka vazduha

Ovaj senzor meri količinu gasova koji ulaze u motora i smešten je usisu motora posle filtera vazduha. On meri kolicinu protoka vazduha koji je potreban za normalan rad motora. U slučajevima kad on otkaže ili se zaprlja vozilo gubi snagu i ne ubrzava snagom koju mu zadajemo papučom gasa.

Dizne - sistem za ubrizgavanje goriva

Ovaj sistem ubacuje gorivo u komoru za sagorevanje tako što gorivo bilo dizel ili benzin ubacuje pod visokim pritiskom, poput spreja. Potrebno je ubrizgati preciznu količinu goriva u komoru kako bi došlo do sagorevanja. Ako postoji i najmanja pogreška, ciklus sagorevanja može da se poremeti i dovede do gubitka snage.

Pumpa goriva

Pumpa prebacuije gorivo iz rezervoara do motora i mora da bude dovoljno snažna da ga šalje pod visokim pritiskom. Ako pumpa goriva ima slab pritisak, motor neće dobiti dovoljnu količinu goriva i radiće neravnomerno, a u nekim slučajevima neće moći ni da se startuje.

Svećice

Postoji jako veliki broj delova u motoru koji su međusobno povezani i zavisni jedan od drugog. Samim tim, ako jedan ne radi kao treba, ponekada je teško ustanoviti šta je tačno problem zbog svega toga. Svećice su takođe važan deo jer stvaraju varnicu koja izaziva eksploziju unutar komore za sagorevanje. Ako gubite snagu, možda su one problem.

Motor ima slabiju kompresiju

Cilindri u motoru moraju da budu veoma jaki kako bi zadržali eksplozije koje se dešavaju između njih. Ako je kompresija dobra, onda se sva snaga eksplozije koristi za pokretanje klipova. Najčešve uzrok loše kompresije bude istrošenost karika.Samim tim vaš automobil nema dovoljno snage zato što se deo kompresije izgubi i ne bude preusmerena na potisak klipova.

Postoji jako veliki broj delova u automobilu koji su međusobno povezani i zavisni jedni od drugih. Stoga ako jedan deo ne radi kako treba, pravi problem i ostalim delovima. Ponekada je teško ustanoviti šta je tačno problem zbog njihove povezanosti.Ovo su samo neki od simptoma kad Vaš automobil gubi snagu.