ABS kočioni sistem

ABS kočioni sistem

Nastanak ABS sistema

ABS koncept prethodi jos od 1950. godine. U 1920. godini francuski pronalazaè Gabriel Voisin eksperimentisao je sa sistemima koji usklađuje hidraulični kočioni pritisak na avionskim kočnicama kako bi se smanjio rizik od proklizavanja guma.

U testiranju, zapaženo je da je poboljšano 30% performansi kočenja, jer su piloti odmah primenjivali puno kočenje, a ne postepeno pritisak. Dodatna prednost je to što nema paljenja gume. Prvi patentirani sistem je napravio nemački inženjer Karl Wessel u 1928. godini. Wessel, međutim nikada nije pustio svoj patent u radnu proizvodnju kao ni Robert Bosch, koji je patent bio pušten u proizvodnju 8 godina kasnije. Ovaj sistem je pomagao da se poveća vek trajanja same gume. U 1958. godine su počeli ekspreimenti koji su pokazali da ABS može da pomogne u smanjenju saobraćajnih nesreća. Prvi potpuni elektronski ABS sistem je razvijen u kasnim 60-tim godinama.

Pogledajte ponudu za ABS

ABS je sistem protiv blokiranja kočnica, to je sigurnosni sistem koji sprečava blokiranje točkova i sprečava nekontrolisano proklizavanje. To je automatizovani sistem koji koristi prag i ritam kočenja koji su praktikovali vešti vozači u proteklim generacijama. ABS uglavnom nudi poboljšanu kontrolu nad vozilom i smanjuje put kočenja na suvim i klizavim površinama.

Medutim, na šljunku ili snegu prekrivenih površina, ABS može značajno povećati kočenje.

Od početka primenjivanja do sad ABS sistem se znatno poboljšao. Noviji sistem sem što sprečava blokiranje točkova, elektronski kontroliše kočenje sa prednjih na zadnje točkove. ABS sistem koristi senzore za otkrivanje kada jedan točak se okreće različitom brzinom u odnosu na druge. Ako senzor registruje da dolazi do blokiranja točkova, elektronika smanjuje jačinu kočenja aktiviranjem sigurnosnih ventila.