Bezbedna trgovina na interentu

Bezbedna trgovina na Internetu

Pre vršenja kupovine se raspitajte o robi koju kupujete i ukoliko je moguće - o osobi od koje kupujete.

Ne uplaćujte novac unapred.

Najsigurniji način trgovine je sa osobama koje možete lično da sretnete ali taj način nije uvek moguć.

Izbegavajte trgovinu sa osobama koje odbijaju / izbegavaju da Vam saopšte svoje ime i prezime, ili izbegavaju lični i direktan telefonski kontakt sa Vama bez konkretnog, opravdanog razloga

Izbegavajte kontakt sa osobama koje Vas kontaktiraju iz inostranstva (van bivše YU).

Ne uplaćujte novac licima u inostranstvu preko organizacija za prenos novca ( Western Union i sl.) jer su ovo najčešći slučajevi prevara.

Kod oglasa kod kojih nisu postavljene slika predmeta koji se prodaju ili je postavljen samo logo proizvođača budite obazrivi i obavezno tražite sliku robe pre nego što izvršite kupovinu ili zatražite prodavcu da izvrši slanje.

Posebno obratite pažnju ukoliko je ponuda u oglasu suviše povoljna da bi bila realna, jer u tom slučaju najverovatnije nije istinita.

Prijavite sumnjive situacije kako biste pomogli drugima.

Slučajevi u kojima je praksa pokazala da treba biti posebno obazriv:

  • Uplata kapare - Kada prodavac traži uplatu malog iznosa kapare pre slanja robe kupci uglavnom prihvataju taj zahtev, a ukoliko je u pitanju prevara kupcu se naknadno ne isplati gonjenje prodavca upravo zato što je u pitanju gubitak malog novčanog iznosa.
  • Uplate koje se vrše unapred, pre dostavljanja naručene robe, a koje prodavac traži da se izvrše na odredjeni broj telefona, preko banke ili pošte.
  • Izbegavanje prodavca da sa kupcem ima direktnan susreta ili ne prihvata da se izvrši plaćanje prilikom preuzimanja robe.