Čemu služi interkuler?

Interkuler je deo čija je funkcija hlađenje sabijenog vazduha kod motora sa turbo-punjačem ili kompresorom, a koristi se  kod benzinskih motora.

Kako bi motor razvijao veću snagu, potrebno je da se u komoru za sagorijevanje ubaci što veća količina goriva i vazduha. Budući da se vazduh sabijanjem zagreava, interkuler ima funkciju da smanji temperaturu sabijenog vazduha, jer se na taj način dodatno povećava gustina vazduha koji se ubacuje u cilindar. Gušći vazduh je bogatiji kiseonikom, čime se omogućava da se ubrizga veća količina goriva, što povećava snagu motora i do 20%.

Naziv interkuler ili hladnjak interkulera dolazi od prvobitne namene, a to je hlađenje vazduha između dva stepena sabijanja, ali kod današnjih automobila se ugrađuju iza turbine, pa se tako ovi hladnjaci mogu nazvati i afterkuleri. Interkuler se sastoji od ulaza sabijenog vazduha, izlaza rashlađenog vazuha i aluminijumskog saća, a u zavisnosti od veličine, materijala i konstrukcije, može smanjiti  temperaturu vazduha i do 75% u odnosu na usis.

Montiraju se na mesto gdje je protok vazduha najveći – u prednjem delu automobila, odmah ispred ili ispod hladnjaka rashladnog sistema motora. Atmosferski vazduh struji preko rebara interkulera i na sebe preuzima toplotu, čime se postiže efekat hlađenja sabijenog vazduha. U zavisnosti od konstrukcije motora, moguća je i ugradnja sa strane ili iznad motora (najčešće kod bokser motora), ali najefikasnija je ugradnja upravo na prednjem delu automobila. Kod automobila sa motorom ugrađenim pozadi, konsktruktori pribegavaju vodenom hlađenju interkulera, što povećava efikasnost hlađenja, ali ujedno poskupljuje ugradnju.

Interkuler je zbog svoje jednostavne izvedbe, bez komplikovane elektronike, vrlo pouzdan element, pa su ozbiljni kvarovi retki, ali postoji mogućnost da dođe do manjeg protoka vazduha usled nataloženog ulja. Kako unutar interkulera dolazi do pada temperature, vremenom se u njegovoj unutrašnjosti kondenzuju uljne pare. Iako je normalna pojava da se u izduvu nađu ova isparenja, u slučaju da turbina počne da propušta ulje u većoj količini, ono putem creva završi u interkuleru. Potrebna je kontrola sistema inter kulera i obavezno ispuštanje ulja iz sistema ako se nakupilo u većim količinama (može automobil da uđe u iberturažu koja može da napravi nesagledive posledice za motor).  Ukoliko primjetite pad snage i lokvice ulja ispod automobila, to je znak da prekontrolišete interkuler, moguće da je probijen ili je šuplje crevo zakačeno na njega.  Kako je postavljen na prednjem delu automobila, moguće je da zbog udara kamenčića dođe do probijanja rebara interkulera, pa je u tom slučaju potrebna zamena i varenje. Varenje ne preporučujemo zbog velikog pritiska vazduha usled  čega dolazi do pucanja istog pored samog vara.