Polovni katalizatori

Šta je katalizator i čemu služi?

Katalizator je uređaj za kontrolu emisije izduvnih gasova, koji prečišćava toksične plinove i samim tim im smanjuje njihovo zagađivanje. Koristi se kod motora sa unutrašnjim sagorevanjem

, koji koriste kao gorivo benzin ili dizel. Katalizatori se primenjuju još od 1975. godine, kad je uveden takon od zaštiti životne sredine. Primenjeno prvi put na benzin motorima. Iako katalizatori se najčešće primenjuju na izduvne sisteme u automobilima, oni takođe koriste za električne generatore, viljuškara, rudarske opreme, kamione, autobuse, lokomotive i motocikala.  Koriste se na nekim pećima za drva za kontrolu emisije. To sve zbog ekoloških propisa. Katalizator zahteva temperaturu od 800 stepena da efikasno smanjuje štetne gasove, kao što su ugljen dioksid i vodena para. Dakle, prvi katalizatori su postavljeni blizu motora kako bi se osiguralo brzo zagravanje. Međutim, postavljaju se najčešće ispod vozila.

Podela katalizatora

  1. Dvosmerne – ovi katalizatori se najčešće koriste kod dizel motora radi smanjenja emisija ugljikovodonika i ugljen monoksida. Oni su takođe bili korišćeni i kod benzin motora, ali su bili promenjeni 1981. godine, zbog nemogućnosti kontole oksida azota, za trostrani katalizator.
  2. Trostrani – imaju prednost kontrolisanja emisije azota oksida i azota dioksida, zbog kojih nastaju kisele kiše i smog.

Katalizatori zbog toga što se nalazi izvan auta, stalno su na meti lopova. Lopovi najčešće koriste prenosne testere i tako često oštete i ostale delove auta. Lopovi kradu katalizatore zbog njihovih cena koje idu i preko 1000 evra.

Pogledajte ponudu polovnih katalizatora.