Ksenon farovi

Xenon svetla ili HID svetla su efikasniji izvor osvetljenja u odnosu na tradicionalne izvore, uglavnom zbog količine i spektra emitovanog svetla.

Tokom vremena Xenon farovi su postali premium i vrlo često najskuplja opcija kod velikog broja proizvođača pri kupovini novog automobila. Posebno se doplaćuje paket opreme sa xenon svetlima.

Princip rada xenon sijalica

Princip rada Xenon sijalica je vrlo sličan principu rada neonskih cevi. Hermetički zatvorena staklena cev koja je ispunjena gasovima sa dve elektrode kroz između kojih prolazi struja. Kod automobilskih HID sijalica staklena cev je zamenjena kvarcnom i ispunjena mešavinom gasova, elektrode su od volframa između kojih teče struja stimulisana visokim naponom.

Prednosti xenon sijalica u odnosu na halogene

Više svetla: Prosečna ksenon sijalica proizvodi oko 3000 lumena dok je prosek za halogene oko 1400 lumena. Drastično povećan životni vek sijalice. Uobičajeni životni vek ksenon sijalica je oko 20000 radnih sati u normalnim uslovima eksploatacije. Povećana efikasnost. Potrošnja struje je smanjena dok je kolicina dobijenog svetla povećana 2 puta. Manja potrošnja struje znači i manje opterećene alternatora.

Kada zbog ksenon svetala ne možete da prođete tehnički pregled

U tekstu koji sledi možete pročitati kakva vas procedura čeka na tehničkom pregledu ako imate (naknadno ugrađena) ksenon svetla, koji članovi u zakonu i šta govore o ksenon svetlima i kako ova svetla funkcionišu, pa zahtevaju posebnu proceduru i ispitivanje.

Ukoliko imate vozilo sa ksenon svetlima koja su ugrađena u serijskoj proizvodnji vozila, nije vam potrebna nikakva dodatna dokumentacija za prolazak tehničkog pregleda. Ako ste ksenon svetla naknadno ugradili, to se smatra prepravkom vozila i na tehnički pregledu u ovom slučaju ne možete proći bez atesta.

Da biste atestirali ksenon svetla potrebno je da:

  • Nabavite potvrdu od strane servisa o ugradnji svetala
  • Nabavite potvrdu ovlašćenog proizvođača vozila koji dozvoljava ugradnju
  • Sa tim dokumentima odlazite na ispitivanje kod predstavnika AMS gde dobijate uverenje, odnosno atest
  • Sa izdatim atestom dolazite na tehnički pregled

Šta kaže zakon o ksenon svetlima?

  1. Pravilnik o ispitivanju vozila (član 2. tačke 8 i 13.) kaže da se pod prepravkom vozila smatra "promena konstruktivnih karakteristika vozila kojim se menja namena ili vrsta vozila ili deklarisane tehničke karakteristike vozila ili deklarisane karakteristike uređaja i sklopova vozila."

Ovo znači da u prepravku vozila spada i promena uređaja za osvetljavanje i omogućavanje normalne vidljivosti sa fabričkih deklarisanih na druge. Zato je potrebno otići na ispitivanje vozila i dobiti uverenje – atest.

  1. Takođe, Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima (član 48.), za ksenon svetla kaže:

„U slučaju da je vozilo vrste M ili N opremljeno kratkim svetlima sa gasnim izvorom svetlosti obavezan deo glavnih farova kratkog svetla je i uređaj za čišćenje farova (odnosno prskalice). Vozila vrsta M i N moraju imati uređaj za nivelaciju snopa glavnih svetala u skladu sa jednoobraznim tehničkim uslovima. Ovaj uređaj može biti sa ručnim ili automatskim podešavanjem. U slučaju da je vozilo opremljeno kratkim svetlima sa gasnim izvorom svetlosti ovaj uređaj mora biti automatski. Vozilo može imati farove sa dinamičkim praćenjem vožnje kroz krivinu, koje može biti izvedeno kao zakretanje farova ili uključivanje jednog od svetala za maglu“. 

Smatramo da smo Vam sa ovim tekstom makar donekle predočili princip rada ksenon svetala i naknadne ugradnje istih koja iziskuje ne male troškove.