Kocioni cilindar

Simptomi da glavni kočioni cilindar ne radi

Od svih sistema na tvom vozilu, kocioni sistem može biti od najveće važnosti. Kada vozač pritisne kočnicu, kočioni pojačivač povećava snagu, gurajući direktno u glavni cilindar. Glavni cilindar pretvara linijsko kretanje i silu u hidraulični pritisak.

Pre nego što vam budemo objašnjavali kako izgledaju problemi, moramo vam prvo objasniti kako zapravo radi glavni cilindar.

Na vrhu glavnog cilindra je rezervoar za kočionu tečnost, obično direktno priključen, ali ponekad povezan sa crevom. Gravitacija dovodi kočionu tečnost do glavnog cilindra, ispunjava prostor oko dva klipa, po jedan za svaki krug. U mirovanju, povratne opruge potisnu klipove na zadnju stranu glavnog cilindra, oslobađajuči sav pritisak sa linija kočnica. Kada vozač pritisne pedalu kočnice, pritisak pedale kočnice pritiska na primarni klip. Kako se primarni klip pomera napred, pomera se pored ulaznog porta i generiše hidraulični pritisak, koji je usmeren na krug primarne kočnice i na sekundarni klip. Zbog toga što se kočiona tečnost kompresuje, sekundarni klip se istovremeno pomera napred, stvarajući hiraulični pritisak u sekundarnom krugu kočnica.

Simptomi da ne radi glavni cilindar:

Kao i svi mehanički i hidraulični delovi i glavni cilindar se nakon nekog vremena istroši. U zavisnosti od upotrebe može trajati od 100000 do 320000. Na primer vozači koji su često na autoputevima oni ređe koriste kočnice (imaju tendencije da im cilindri traju duže) od vozača u gradu, kao što su taksisti.

Evo nekih simptoma otkazivanja kočionog cilindra:

  • Pedala kočnice se pomiče: Kada vozač pritisne pedalu kočnice, pedala treba da ide do određene tačke i ostane tamo. Ako pedala nastavlja da pada, to može da ukazuje na curenje unutrašnje kočione tečnosti. Proverite spoljašnje curenje iz kočionih vodova i cilindara na točkovima.
  • Zagađena kočiona tečnost: Tokom vremena gumeni zaptivači mogu se raspasti, što dovodi do ’prljave’ tečnosti za kočenje. To može biti uzrok nekompatibilnom kočionom tečnošću. Da bi zaptivači trajali duže uvek koristite tečnost navedenu u upotrebama i menjajte tečnost na svakih 30000km
  • Svetlo upozorenja za kočnice: Ovo upozoravajuće svetlo može da se javi iz različitih razloga, u zavisnosti od dizajna vozila. Obično će se upaliti lampica upozorenja o kočenju kako bi se pokazalo niskim nivoom tečnosti kočnice ili uključivanjem parkirne kočnice, a neka vozila takođe pale lampicu da bi ukazali na problem sa kočionim pritiskom.
  • Provera svetla motora (Check Engine): Kočioni cilinar je kritičan i za druge sisteme, kao što su ABS i ESP, problemim sa pritiskom glavnog cilindra mogu dovesti do snimanja dijagnostikovanih kodova problema (DTC) i eventualno onemogućavanje pomoćnog sistema.

Popravka glavnog cilindra

Većinom se problemi sa glavnim cilindrom rašava potpunom zamenom. Istina, oni mogu biti obnovljeni, ali to će vam isto doći kao i kupovina novog cilindra. Cilindar ne dolazi često sa rezervoarima, pa se stari može očistiti i postaviti na novi cilindar.

Pogledajte oglase iz kategorije KOČIONI SISTEMI