Glava motora delovi

Simptomi kvara na glavi motora

Glava motora je najsloženiji sklop mehanickog dela motora, obzirom na funkciju i opterecenja kojima je izložena. Toplotna i dinamicka naprezanja izuzetno su velika te i najmanje greške i oštecenja

na ovom sklopu mogu izazvati ozbiljna oštecenja motora u celini, a posebno klipnog mehanizma. Neispravna ili oštecena glava motora pogoršava performanse i povecava potrošnju goriva, a može izazvati opasno mešanje rashladne tecnosti i ulja. Zbog toga oštecenu glavu motora treba što pre kvalitetno popraviti (remontovati).

U glavi motora nalaze se ventili (usisni i izduvni, ukupno 2 do 5 po cilindru), ventilske vodjice, sicevi ventila, opruge ventila, podizaci ventila (mehanicki ili hidraulini), bregasta osovina (jedna ili dve), dizne (benzinske ili dizel) i pretkomore (kod starijih dizel motora). Osnovni deo ili baza izradjeni su od aluminijumske legure ili livenog gvozdja. Sa vanjske strane glave nalaze se remenice bregastih osovina, kod motora s razvodom pomocu lanca lancanik je s unutarnje strane motora, usisni i ispušni kolektor, razvodnik paljenja (neki benzinski motori), pumpa za podpritisak (dizel motor).

Pogledajte GLAVE MOTORA u ponudi

Najcešci kvarovi glave motora su istrošenost ventila i ventilskih vodjica, oštecenja brtvila glave, oštecenja i lokalna naprsnuca unutar same glave, deformacije glave motora, izgaranje jednog ili više ventila, oštecenje glave motora usled detonantnog izgaranja i ostala nepredvidena oštecenja. Najpogubnija pojava, koja redovito ostavlja posledice, jest pregrevanje motora. Svi mehanicki delovi, kod kojih je predjena kriticna temperatura menjaju strukturu,ubrzavaju trošenje i dovode do pucanja same glave motora.

Izgorelost ventila najcešce posledica je zanemarivanja postupka podešavanja ventila kod motora koji imaju mehanicke podizace ventila (imaju ih i stari i novi tipovi motora). Podešavanjem ventila omogucava se da svi ventili normalno zatvaraju usisne i ispusne kanale, kako bi se izmena plinova u cilindru odvijala bez gubitaka. Kad nestane potrebnog zazora izmedu ventila i bregastog vratila (radi trošenja ventila), ventil više ne zatvara sediste na koje naleze. Tada plinovi u cilindru temperature 600 do 800°C, koji struje kroz nastali otvor, spaljuju rub ventila. Nakon toga nastaje pad i potpuni gubitak pritiska kompresije i taj cilindar prestaje raditi.

Prestankom rada cilindra uz gubitak snage i neravnomeran rad motora nastaje vrlo opasno stanje za motor – ispiranje stenke cilindra, pucanje uljnog filma, suho trenje, ekstremno visoke temperature (lokalno), topljenje klipa i veliko oštecenje bloka motora, sa skupim posledicama. Rizik se povecava s vremenom vožnje u takvom stanju. Uz navedeno oštecenje nastaje i nepopravljiva šteta na katalizatoru, u koji intenzivno ulaze nesagoreli ugljikovodici (HxCy).

Kada se prepozna ovakvo stanje, motor treba odmah ugasiti i automobil dovuci u servis.

Uz spomenute izvanredne pojave na glavi motora dogadjaju se i redovita funkcionalna istrošenja, na ventilima, vodilicama ventila i sicevima ventila. Promene u negativnom smislu nastaju na usisnim i ispusnim kanalima i stjenkama glave. Posebice su opasne mikro pukotine izmedu usisnih i ispušnih kanala, oštecenja pretkomora (stariji dizelski motori).

Najzahtevnije i najskuplje popravke su kod viševentilskih snažnijih motora. Tako da temeljit i kvalitetan popravak njihovih glava motora može stajati i više od hiljadu eura.

Kada nastane bilo koja vrsta oštecenja na sklopu glave motora, nema alternative nago obaviti potreban remont glave motora. Postupak uredjenja glave motora ima svoju logiku i svako odstupanje od toga je improvizacija, suprotna pravilima struke, a za vlasnika vozila je kontraproduktivna. U postupku remonta glave motora radi se:

 • demontaža glave motora
 • revizija glave motora
 • cišcenje i pranje svih delova glave motora
 • snimak stanja, merenje istrošenja
 • metalizacija- zavarivanje
 • zamena istrošenih i neispravnih komponenti na glavi motora
 • masinska obrada siceva ventila
 • masinska obrada-poravnavanje glave motora
 • brušenje-poliranje ventila (po potrebi)
 • ispitivanje glave motora hidro testom

Nakon ovako uredjene i ispitane glave motora potrebno je pažljivo složiti ventilsku grupu, tacno podesiti ventile (tamo gde je to potrebno) ili odrediti razmak izmedu vrha ventila i bregaste osovine (ventili s hidropodizacima). Kod vecine motora potrebno je i zameniti vijke glave motora. S uredjenom glavom motora kako je navedeno dobiva se višestruko na kvalitetu i to:

 • motor više ne troši ulje preko vodjica ventila
 • povecava se kompresija
 • povecava se kolicina usisanog vazduha u cilindrima
 • motor ima vecu snagu i bolje performanse
 • smanjuje se potrošnja goriva
 • eko-test se poboljšava

Navedeni radovi mogu trajati od dva do pet dana, a pre pocetka radova u grubo se može izracunati i ukupna cena radova. Cena krece od oko 100 eura, kod manjih motora s dva ventila po cilindru, do više od 1000 eura, kod snažnijih 4-ventilskih i V-motora zavisno od stepena ostecenja.