Prodaja akumulatora

Šta je akumulator i čemu služi?

Akumulator je baterija koja obezbeđuje i skladišti električnu energiju u automobilu.

Kako je nastao akumulator

Akumulator (kakav danas poznajemo) pronalazak je Francuza Gastona Plantea nastao još 1859. godine. No, iako su do tada već postojale različite vrste izvora struje, Plante se setio uroniti olovne elektrode u elektrolit (razređenu kiselinu) stvorivši tako akumulator koji se mogao puniti.

Vrste akumulatora

Najpoznatiji i najčešce prisutni u praksi su olovni i alkalni.

Čemu služi akumulator?

Njegov osnovni cilj je pokretanje motora. Kada motor radi, snaga za kola se snabdeva putem alternatora, koji uključuje regulator napona da bi bilo između 13,5 i 14,5 V. Dizajnirani su da oslobode veliku količinu struje, merenu u amperima, a zatim da se brzo napuni. Nije namenjen za duboko pražnjenje, a potpuno pražnjenje može da smanji vek trajanja akumulatora.

Od čega se sastoji akumulator?

Akumulator je zapravo šest ćelija povezanih serijski, svaka ćelija daje 2,1 V sa ukupno 12,6 volti dok je u potpunosti napunjen.

Akumulator iznutra

Svaka ćelija olovne baterije za skadištenje sastoji se od alternativnih ploča olova (katoda) i olovo presvučene olovnim dioksidom (anoda) uranja u elektrolit rastvora sumporne kiseline.

Pogledajte ponudu polovnih akumulatora.

Kako radi akumulator?

Kada se na akumulator priključi potrošač (elektrouređaji u automobilu), elektrode od olovnog dioksida se naelektrišu pozitivno, a one od elementarnog olova negativno. Električna struja tada počinje teći s negativnih ploča, preko strujnog kola kroz potrošace, na pozitivne ploče i nazad u kiselinu. Hemijskom reakcijom se na površinu obe elektrode izlucuje olovni sulfat, pri čemu se sumporna kiselina veže s pločama, a elektrolit se pretvara u vodu.

Kada je akumulator prazan?

Kada se aktivna supstanca obe elektrode u potpunosti pretvori u olovni sulfat akumulator je prazan, tj. više ne može davati struju. Prilikom punjenja akumulatora električnom strujom događa se upravo obrnuta reakcija pri kojoj se olovni sulfat razgrađuje na elementarno olovo i olovni dioksid, a oslobađa se i sumporna kiselina. Ali, ovaj proces nije večan. S vremenom se na površinama elektroda u ćelijama počinje hvatati kora olovnog sulfata te akumulator postepeno postaje neupotrebljiv, odnosno, nije ga više moguce napuniti.

Ne koriste sva vozila iste akumulatore

Neka vozila koriste druge akumulatore u 2010 Porsche 911 GT3 RS ima litijum-jonsku bateriju kao opciju da se uštedelo na težini. Teška vozila mogu imati dve baterije u nizu za 24 V sistemu ili mogu imati serijski-paralelno grupe baterija snabdeva 24 V.