Veliki baner na svim stranicama

Ovaj baner je vidljiv na svim stranicama sajta i prikazuje se u vrhu stranice iznad oglasa. Link banera može da vodi ka svim vašim oglasima na sajtu. Baner se zakupljuje na 7 dana. Postoje 4 rotirajuća banera koji se smenjuju na 3 sekunde. Naziv: Baner 1 Cena: 1000din/30dana

izgled velikog banera Zakupi

Veliki baner na DNU na svim stranicama

Ovaj baner je vidljiv na svim stranicama sajta i prikazuje se u dnu stranice ispod oglasa. Link banera može da vodi ka svim vašim oglasima na sajtu. Baner se zakupljuje na 30 dana. Postoje 4 rotirajuća banera koji se smenjuju na 3 sekunde. Naziv: Baner 2 Cena: 750din/30dana

izgled velikog banera Zakupi

Mali baner sa desne strane na svim stranicama

Ovi baneri se prikazuju na svim stranicama sajta sa desne strane oglasa. Baner može imati link koji vodi do svih vaših oglasa na našem sajtu. Baner se zakupljuje na 30 dana. Naziv: Baner 4 Cena: 400din/30dana

izgled banera sa strane Zakupi

Veliki baner koji se pojavljuje kod određene marke vozila

Veoma efikasan baner, jer možete reklamirati vašu prodavnicu delova ili servis kada neko traži određenu marku vozila ili delova. Baner se prikazuje u vrhu stranice iznad oglasa. Postoje maksimalno 4 rotirajuća banera koji se smenjuju na 3 sekunde. Link vašeg banera može da vodi do svih vaših oglasa. Naziv: Baner 3 Cena: 1000din/30dana

izgled banera za marke Zakupi