Pravila

Pravila i uslovi korišćenja sajta polovni-autodelovi.rs

Korišćenjem sajta polovni-autodelovi.rs ili bilo kog njegovog dela smatra se da korisnici automatski prihvataju sva pravila korišćenja.

Korisnici su dužni da redovno čitaju pravila i uslove korišćenja sajta polovni-autodelovi.rs, te se smatra da su korisnici u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima, te da su ih razumeli i prihvatili u celosti.

Sadržaj sajta polovni-autodelovi.rs korisnici koristite na vlastitu odgovornost i sajt polovni-autodelovi.rs se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem istog, odnosno sajt polovni-autodelovi.rs ne prihvata odgovornost niti garantuje za bilo koji predmet prikazan ili prodan na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim predmetom, tačnost ili istinitost opisa, spremnost korisnika da izvrši transakciju.

Svaki korisnik je odgovoran za istinitost unešenog sadržaja na sajtu polovni-autodelovi.rs , a naročito o svojstvu, karakteristikama i stanju oglašenog proizvoda ili usluga.

Komentari uz oglase koji su dodati od strane korisnika isključivo odražavaju mišljenje njihovih autora i ne predstavljaju stavove sajta polovni-autodelovi.rs.

U slučaju da korisnik smatra da odredjeni sadržaj na sajtu polovni-autodelovi.rs nije tačan ili da je došlo do zloupotrebe sadržaja, korisnik treba da prosledi takve informacije sajtu polovni-autodelovi.rs putem postojeće Kontakt forme, u kom slučaju će sajt polovni-autodelovi.rs razmotriti takvu situaciju i ukoliko se eventualno ustanovi istinitost i opravdanost takve žalbe, sporni sadržaj ukloniti sa sajta polovni-autodelovi.rs.

Ni jedan deo sajta polovni-autodelovi.rs se ne sme koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih.

Oglasi (tekstovi i fotografije), koji ne pripadaju oblasti automobilizma, biće uklonjeni sa sajta polovni-autodelovi.rs.

Sajt polovni-autodelovi.rs zadržava pravo da iz dalje upotrebe isključi korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašćeno koristi sajt polovni-autodelovi.rs.

Ukoliko sajt polovni-autodelovi.rs naknadno utvrdi da se postavljenim oglasima krši neko od pravila oglašavanja, sajt polovni-autodelovi.rs zadržava pravo da oglase ne odobri, ili da korisnicima uvede odobravanje oglasa pre postavljanja na sajt polovni-autodelovi.rs ili trajno zabrani pristup nalogu.

Sajt polovni-autodelovi.rs zadržava pravo da u bilo kom trenutku može bilo kojem posetiocu oduzeti mogućnost pristupanja i pravo korišćenja sajta polovni-autodelovi.rs ili bilo kog njegovog dela, iz bilo kog razloga kojim se krše zakonske norme ili Pravila i uslovi korišćenja sajta polovni-autodelovi.rs, ili se na bilo koji način ometa rad sajta polovni-autodelovi.rs ili na bilo koji način vređaju prava oglašivača i korisnika.

Sajt polovni-autodelovi.rs će privatne i poverljive informacije korisnika sajta polovni-autodelovi.rs ili njegovih usluga čuvati u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. Dostavljeni podaci od strane korisnika će biti korišćeni samo u svrhu spajanja oglašivača i posetilaca.

Korišćenjem sajta polovni-autodelovi.rs korisnici su saglasni da podaci koje su predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani u skladu sa ovim Pravilima i uslovima korišćenja.

Sajt polovni-autodelovi.rs ne garantuje korisnicima i ne odgovara za eventualnu zloupotrebu informacija koja je izvršena od strane trećih lica, a koja se može desiti putem hakerskih napada ili na drugi način u kom slučaju treća lica mogu doći do podataka korisnika bez znanja ili saglasnosti sajta polovni-autodelovi.rs.

Sajt polovni-autodelovi.rs polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta polovni-autodelovi.rs smatra se kršenjem autorskih prava sajta polovni-autodelovi.rs i podložno je tužbi.

Sajt polovni-autodelovi.rs nije svestan bilo kakvog prekršaja autorskih prava i eventualni primećeni prekršaj treba odmah prijaviti sajtu polovni-autodelovi.rs, putem Kontakt forme, a u cilju blagovremenog delovanja. Sajt polovni-autodelovi.rs ne snosi odgovornost i izuzima se iz učešća u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na sajtu

Korišćenje sajta polovni-autodelovi.rs je besplatno za privatne male oglase. Moguće objaviti neograničeni broj oglasa za delove.

Pravna lica (auto otpadi, servisi, prodavci auto delova...) koja žele da se reklamiraju, to mogu učiniti dobijanjem informacija i uslova putem Kontakt forme upućene Sajtu polovni-autodelovi.rs.

Sajt polovni-autodelovi.rs može sadržavati linkove prema drugim sajtovima, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću sajta polovni-autodelovi.rs na taj način. Sajt polovni-autodelovi.rs se do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koje mogu nastati direktno ili posredno zbog:

 • korišćenja sajta polovni-autodelovi.rs
 • informacija na sajtu polovni-autodelovi.rs
 • postupaka koji su preduzeti ili nisu preduzeti u vezi sa informacijama na sajtu polovni-autodelovi.rs
 • postupaka, korišćenja, upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo kojih sajtova na koje vode linkovi sa sajta polovni-autodelovi.rs

Sajt polovni-autodelovi.rs može biti povremeno nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća.

U cilju pružanja kvalitetne usluge, sajt polovni-autodelovi.rs zadržava pravo da uređuje, izmenjuje ili obriše sve oglase koji ne udovoljavaju tom kriterijumu, a naročito u sledećim slučajevima:

 • ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge samo pod izmenjenim uslovima….)
 • kada je predmet oglašavanja, opis ili cena u oglasu neispravna ili nepotpuna (podaci u oglasu nisu tačni; u opisu se navodi kontakt telefon; nerealna cena - npr. 1 euro; u oglasu stoji da je predmet oglašavanja prodat...)
 • kada su slike u oglasu neispravne (lošeg kvaliteta; ne sadrže kontakt telefon, naknadno dodat logotip drugog sajta ili firme, tekst - npr. prodato i sl.)
 • kada predmet oglašavanja ili oglašivač krše autorska prava ili druga prava intelektualne svojine
 • kada predmet oglašavanja može uzrokovati štetu ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualne svojine nekog drugog
 • kada je predmet oglašavanja ili sadržaj oglasa diskriminirajući ili zakonski nedopušten i zabranjen
 • kada jedan oglas sadrži više predmeta oglašavanja ili usluga (više predmeta na slikama, u opisu oglasa i sl.)
 • kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema sajtu polovni-autodelovi.rs
 • kada je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
 • kada je cilj oglasa direktno ili indirektno promovisanje firmi
 • kada oglas na bilo koji način narušava kvalitet sadržaja sajta polovni-autodelovi.rs

Sajt polovni-autodelovi.rs ne učestvuje u prodaji predmeta oglašavanja, već pruža usluge oglašavanja na sajtu polovni-autodelovi.rs u svrhu obavljanja kupoprodaje, ali se sama kupoprodaja odvija isključivo ličnom voljom i odlukom između prodavca i kupca.

Sajt polovni-autodelovi.rs ne učestvuje niti u jednoj transakciji između korisnika sajta polovni-autodelovi.rs. Korisnici sajta polovni-autodelovi.rs su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik te prihvataju da sajt polovni-autodelovi.rs nema odgovornost ili obaveze za bilo kakve štetne posledice koje nastanu delovanjem korisnika.

Za sve evntualne zahteve i sporove koji bi mogli proizaći iz korišćenja predmetnih materijala i sajta polovni-autodelovi.rs. nadležan je sud u Pančevu.