Pravila

Pravila i uslovi korišćenja sajta polovni-autodelovi.rs

Korišćenjem sajta polovni-autodelovi.rs ili bilo kog njegovog dela smatra se da korisnici automatski prihvataju sva pravila korišćenja.

Korisnici su dužni da redovno čitaju pravila i uslove korišćenja sajta polovni-autodelovi.rs, te se smatra da su korisnici u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima, te da su ih razumeli i prihvatili u celosti.

Sadržaj sajta polovni-autodelovi.rs korisnici koristite na vlastitu odgovornost i sajt polovni-autodelovi.rs se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem istog, odnosno sajt polovni-autodelovi.rs ne prihvata odgovornost niti garantuje za bilo koji predmet prikazan ili prodan na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim predmetom, tačnost ili istinitost opisa, spremnost korisnika da izvrši transakciju.

Svaki korisnik je odgovoran za istinitost unešenog sadržaja na sajtu polovni-autodelovi.rs , a naročito o svojstvu, karakteristikama i stanju oglašenog proizvoda ili usluga.

Komentari uz oglase koji su dodati od strane korisnika isključivo odražavaju mišljenje njihovih autora i ne predstavljaju stavove sajta polovni-autodelovi.rs.

U slučaju da korisnik smatra da odredjeni sadržaj na sajtu polovni-autodelovi.rs nije tačan ili da je došlo do zloupotrebe sadržaja, korisnik treba da prosledi takve informacije sajtu polovni-autodelovi.rs putem postojeće Kontakt forme, u kom slučaju će sajt polovni-autodelovi.rs razmotriti takvu situaciju i ukoliko se eventualno ustanovi istinitost i opravdanost takve žalbe, sporni sadržaj ukloniti sa sajta polovni-autodelovi.rs.

Ni jedan deo sajta polovni-autodelovi.rs se ne sme koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih.

Oglasi (tekstovi i fotografije), koji ne pripadaju oblasti automobilizma, biće uklonjeni sa sajta polovni-autodelovi.rs.

Sajt polovni-autodelovi.rs zadržava pravo da iz dalje upotrebe isključi korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašćeno koristi sajt polovni-autodelovi.rs.

Ukoliko sajt polovni-autodelovi.rs naknadno utvrdi da se postavljenim oglasima krši neko od pravila oglašavanja, sajt polovni-autodelovi.rs zadržava pravo da oglase ne odobri, ili da korisnicima uvede odobravanje oglasa pre postavljanja na sajt polovni-autodelovi.rs ili trajno zabrani pristup nalogu.

Sajt polovni-autodelovi.rs zadržava pravo da u bilo kom trenutku može bilo kojem posetiocu oduzeti mogućnost pristupanja i pravo korišćenja sajta polovni-autodelovi.rs ili bilo kog njegovog dela, iz bilo kog razloga kojim se krše zakonske norme ili Pravila i uslovi korišćenja sajta polovni-autodelovi.rs, ili se na bilo koji način ometa rad sajta polovni-autodelovi.rs ili na bilo koji način vređaju prava oglašivača i korisnika.

Sajt polovni-autodelovi.rs će privatne i poverljive informacije korisnika sajta polovni-autodelovi.rs ili njegovih usluga čuvati u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. Dostavljeni podaci od strane korisnika će biti korišćeni samo u svrhu spajanja oglašivača i posetilaca.

Korišćenjem sajta polovni-autodelovi.rs korisnici su saglasni da podaci koje su predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani u skladu sa ovim Pravilima i uslovima korišćenja.

Sajt polovni-autodelovi.rs ne garantuje korisnicima i ne odgovara za eventualnu zloupotrebu informacija koja je izvršena od strane trećih lica, a koja se može desiti putem hakerskih napada ili na drugi način u kom slučaju treća lica mogu doći do podataka korisnika bez znanja ili saglasnosti sajta polovni-autodelovi.rs.

Sajt polovni-autodelovi.rs polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta polovni-autodelovi.rs smatra se kršenjem autorskih prava sajta polovni-autodelovi.rs i podložno je tužbi.

Sajt polovni-autodelovi.rs nije svestan bilo kakvog prekršaja autorskih prava i eventualni primećeni prekršaj treba odmah prijaviti sajtu polovni-autodelovi.rs, putem Kontakt forme, a u cilju blagovremenog delovanja. Sajt polovni-autodelovi.rs ne snosi odgovornost i izuzima se iz učešća u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na sajtu

Korišćenje sajta polovni-autodelovi.rs je besplatno za privatne male oglase. Moguće objaviti neograničeni broj oglasa za delove.

Pravna lica (auto otpadi, servisi, prodavci auto delova...) koja žele da se reklamiraju, to mogu učiniti dobijanjem informacija i uslova putem Kontakt forme upućene Sajtu polovni-autodelovi.rs.

Sajt polovni-autodelovi.rs može sadržavati linkove prema drugim sajtovima, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću sajta polovni-autodelovi.rs na taj način. Sajt polovni-autodelovi.rs se do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koje mogu nastati direktno ili posredno zbog:

 • korišćenja sajta polovni-autodelovi.rs
 • informacija na sajtu polovni-autodelovi.rs
 • postupaka koji su preduzeti ili nisu preduzeti u vezi sa informacijama na sajtu polovni-autodelovi.rs
 • postupaka, korišćenja, upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo kojih sajtova na koje vode linkovi sa sajta polovni-autodelovi.rs

Sajt polovni-autodelovi.rs može biti povremeno nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća.

U cilju pružanja kvalitetne usluge, sajt polovni-autodelovi.rs zadržava pravo da uređuje, izmenjuje ili obriše sve oglase koji ne udovoljavaju tom kriterijumu, a naročito u sledećim slučajevima:

 • ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge samo pod izmenjenim uslovima….)
 • kada je predmet oglašavanja, opis ili cena u oglasu neispravna ili nepotpuna (podaci u oglasu nisu tačni; u opisu se navodi kontakt telefon; nerealna cena - npr. 1 euro; u oglasu stoji da je predmet oglašavanja prodat...)
 • kada su slike u oglasu neispravne (lošeg kvaliteta; ne sadrže kontakt telefon, naknadno dodat logotip drugog sajta ili firme, tekst - npr. prodato i sl.)
 • kada predmet oglašavanja ili oglašivač krše autorska prava ili druga prava intelektualne svojine
 • kada predmet oglašavanja može uzrokovati štetu ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualne svojine nekog drugog
 • kada je predmet oglašavanja ili sadržaj oglasa diskriminirajući ili zakonski nedopušten i zabranjen
 • kada jedan oglas sadrži više predmeta oglašavanja ili usluga (više predmeta na slikama, u opisu oglasa i sl.)
 • kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema sajtu polovni-autodelovi.rs
 • kada je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
 • kada je cilj oglasa direktno ili indirektno promovisanje firmi
 • kada oglas na bilo koji način narušava kvalitet sadržaja sajta polovni-autodelovi.rs

Sajt polovni-autodelovi.rs ne učestvuje u prodaji predmeta oglašavanja, već pruža usluge oglašavanja na sajtu polovni-autodelovi.rs u svrhu obavljanja kupoprodaje, ali se sama kupoprodaja odvija isključivo ličnom voljom i odlukom između prodavca i kupca.

Sajt polovni-autodelovi.rs ne učestvuje niti u jednoj transakciji između korisnika sajta polovni-autodelovi.rs. Korisnici sajta polovni-autodelovi.rs su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik te prihvataju da sajt polovni-autodelovi.rs nema odgovornost ili obaveze za bilo kakve štetne posledice koje nastanu delovanjem korisnika.

Za sve evntualne zahteve i sporove koji bi mogli proizaći iz korišćenja predmetnih materijala i sajta polovni-autodelovi.rs. nadležan je sud u Pančevu.

Zaštita podataka o finansijskoj transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi.Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

During payment card date entry, confidential information is transmitted via a public network in a protected (encrypted) form. Payment card information is not available to our system at anymoment

Pravo na odustajanje

Preuzmite obrazac

Politika reklamacija

Honesta web kao pružalac usluga informacionog društva, u okviru koga postoji internet platforma: www.polovni-autodelovi.rs (u daljem teksu: ,,polovni-autodelovi.rs”) prihvata reklamacije na nerealizovanu uplatu prepaid kredita putem  e-maila: info@polovni-autodelovi.rs. Reklamacije koje su u suprotnosti sa Pravilima i uslovima korišćenja sajta polovni-autodelovi.rs neće biti razmatrane. Reklamacija za nerealizovanu uplatu može se podneti u roku od 24h od trenutka uplate koja se nije realizovala u smislu unosa odgovorajućeg iznosa prepaid kredita na korisnički nalog. Za sve pozitivno razrešene reklamacije sredstava će biti vraćena

Povraćaj naplaćenih sredstava

 „U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, polovni-autodelovi.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i Dinacard metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika platne kartice“.

"In the case of returning goods and refunding funds to a customer who previously paid with one of the payment cards, in part or in full, and regardless of the reason for the return, polovni-autodelovi.rs is obliged to make the refund exclusively via VISA, EC/MC, Maestro and Dinacard payment method, which means that the bank will refund the funds to the payment card user's account at the seller's request".

Zaštita Trgovca usled reklamacija uzrokovanih kursnim razlikama

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarsk eorganizacije/Vaša banka izdavalac, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu i one koju možete videti na vašem bankovnom izvodu. HvalaVam na razumevanju.

All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in shown currency into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations/your issuing bank. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site and your credit card bank statement. Thank you for your understanding.

2. Naši kontakt podaci

Honesta WEB iz Pančeva, ul. Stefana Stratimirovića 8/22, PIB: 109981322 obrađuje Vaše podatke o ličnosti u vezi sa korišćenjem sajta polovni-autodelovi.rs u svojstvu rukovaoca i odgovoran je za obradu Vaših podataka o ličnosti.

Možete nas kontaktirati putem mejl adrese info@polovni-autodelovi.rs Pozivom na broj telefona naše korisničke podrške: 0640006225 (radnim danima od 11h do 17h)